Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens
Mo Mumcat Media B.V.
20 Stasikratous str., Cramvis Building , Office 10
1065 Nicosia
Cyprus

www.derekogilvie.com

derek@derekogilvie.com

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.derekogilvie.com) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.derekogilvie.com) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

De verschillende socialmediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze socialmediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Mo Mumcat Media B.V. gebruikte socialmediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook Pixel

Wij maken gebruik van Facebook Pixel. Daarom hebben wij een cookiemelding op onze website staan. Wij gebruiken jouw cookies alleen wanneer jij ons hier toestemming voor hebt gegegeven via de cookiewall. Voor meer informatie over het verwerken van jouw gegevens door Facebook Pixel, raadpleeg hun privacybeleid.

Vimeo

Wij embedden video’s van Vimeo. Deze video’s staan op de harde schijf van Vimeo zelf. Hierdoor plaatsen zij cookies op onze website. Wil je weten wat Vimeo doet met de verzamelde informatie? Bekijk dan hun privacyverklaring.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen

Mo Mumcat Media B.V. maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Mo Mumcat Media B.V. gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze socialmediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de socialmediakanalen uitsluitsel bieden.

5. Privacy algemeen

Mo Mumcat Media B.V. verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Op onze website staat een contactformulier. Via dit formulier kun je ons op een gemakkelijke manier vragen stellen. Wij vragen of jij je naam, e-mailadres en natuurlijk je vraag wilt invullen.

Ticketmaster & theaters

Onze kaartverkoop loopt via Ticketmaster of via de theaters waar de show is. Zij verzamelen voor ons jouw gegevens. Deze gegevens krijgen wij ook. Hierdoor kunnen wij bij aanvang van de show kijken voor welke stoel jij een kaartje hebt gekocht, mocht er iets fout zijn gegaan. Ook kunnen wij met deze lijst zien waar eventueel nog vrije stoelen zijn. Zo kunnen we mogelijke problemen oplossen (waar we uiteraard niet vanuit gaan).

Privé readings

Af en toe geeft Derek Ogilvie een privé reading. Deze reading wordt gefilmd met toestemming van jou en dit betekent dat er persoonlijke gebeurtenissen van jou gefilmd worden. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor promotie van bijvoorbeeld een tour.

Leveranciers

Wij huren soms materialen. Hiervoor schakelen wij leveranciers in. Ben jij een leverancier? Dan staat hier wat wij met jouw informatie doen. Natuurlijk werken jullie met een factuur. Deze bewaren wij voor onze administratie. Daarnaast hebben wij in sommige gevallen gegevens van een contactpersoon, zoals naam, telefoonnummer en een e-mailadres. Die gebruiken wij wanneer wij contact willen zoeken met jullie.

Theaters

De shows vinden plaats in een theater. Ben jij theatermedewerker en wil je weten waarvoor wij jouw gegevens gebruiken? Dat lees je hier. We bewaren de gestuurde factuur voor onze administratie. Daarnaast hebben wij vaak een contactpersoon bij het theater. Daarvan hebben wij een naam, een telefoonnummer en een e-mailadres.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Mo Mumcat Media B.V. een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens naam, e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan; zo kunnen we je helpen bij de show in het geval dat nodig is.
  • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of op social media vragen wij toestemming.
  • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en telefoonnummer kan Mo Mumcat Media B.V. haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Mo Mumcat Media B.V. je helaas niet kan ontvangen bij de show. Hopelijk begrijp je dat wanneer je dit wel wil wij bepaalde gegevens van je nodig zijn.

8. Delen met anderen

Mo Mumcat Media B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Mo Mumcat Media B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat wij iemand inschakelen om ons bij te staan. In dat geval delen wij de benodigde gegevens. Mo Mumcat Media B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

9. Hoe lang we gegevens bewaren

Mo Mumcat Media B.V. bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: 

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
  • De foto’s in ons portfolio worden bewaard zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken.
  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het porfolio, worden zo snel mogelijk en uiterlijk zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Mo Mumcat Media B.V. heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via derek@derekogilvie.com.

11. Beveiliging van gegevens

Mo Mumcat Media B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via derek@derekogilvie.com.

12. klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.